База

Четирицветна Heidelberg Speed Master – внедрена в производство 2014

Четирицветна Heidelberg Speed Master

Лепачна машина Horizon Book Binder BQ-470 – четири гнездoв с възможност за лепене на книги с дебелина до 6 см, внедрена в производство 2014 г.

Лепачна машина Horizon Book Binder BQ-470

Тристранен нож Perfecta SDY TS – внедрен в производство 2014 г.

Тристранен нож Perfecta SDY TS

Сгъвачна машина Heidelberg Stahlfolder – високо производителна и прецизна, сгъване на три гънки, две касети плюс нож. Внедрена в производство 2014 г.

Сгъвачна машина Heidelberg Stahlfolder

Прав нож Perfecta 92 TS, внедрен в производство 2014 г.

Прав нож Perfecta 92 TS

Ролна машина Zirkon 660

Ролна машина Zirkon 660