Pre-print

 • Графичен дизайн
 • Текстообработка
 • Страниране
 • Електронен монтаж
 • Експонация на CTP

Файловете, предоставени за печат от клиента, трябва да отговарят на следните условия:

 • PDF файлове – желателно е да бъдат в стандарт PDF/X-1a
 • EPS файлове - шрифтовете трябва да са конвертирани в криви.
 • TIF – с изключен ICC профил
 • Всички обекти да бъдат в CMYK или в PANTONE
 • Файловете могат да бъдат подадени на FTP сървър, на електронната поща на печатницата или предоставени на електронен носител – USB, CD или DVD.
 • Файловете трябва да бъдат подадени в точния обрязан размер. При обрязване на живо, файловете трябва да бъдат наддадени минимум с 3 мм.
 • Във файла трябва да присъстват и всички бели страници.