"Модернизация на производствения процес" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

За да можем да предлагаме все по-висококачествен и богат асортимент от продукти, в края на 2013 г. разширихме технологичното си оборудване с  четири нови машини:

  • Четирицветна офсетна печатна машина - HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4
  • Сгъвачна машина - HEIDELBERG STAHLFOLDER KH 56
  • Лепачна машина - HORIZON BQ - 470
  • Тристранен книговезки нож -  PERFECTA SDY - TS