Въвеждане на ново технологично оборудване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.