Полезно

 

За да получите продукт, който няма да ви изненада неприятно, файловете за отпечатването му трябва да са генерирани правилно. Освен производство, ние предлагаме предпечат и дизайн, който, разбира се, ще съобразим с вашите идеи.

Файловете за печат трябва да отговарят на следните условия:

  • предпочитаният формат е PDF в стандарт PDF/X-1a
  • ако са EPS или TIFF - шрифтовете трябва да бъдат конвертирани в криви, а резолюцията да е минимум 300 dpi;
  • независимо от вида на файла, всички обекти да бъдат в CMYK или в PANTONE, ако ще печатаме с допълнителен цвят;
  • буквите трябва да бъдат в едноцветно черно C=0 M=0 Y=0 K=100 и да са overprint;
  • файловете трябва да бъдат подадени в точния обрязан размер. При обрязване на живо, файловете трябва да бъдат наддадени минимум с 3 мм;
  • всички елементи трябва да отстоят минимум на 5 мм от обрязания формат;
  • във файла трябва да присъстват и всички бели страници;
  • при определяне размера на гръбчето на книга, моля, свържете се с нас;
  • за печат с ефектните тонери, съответните обекти трябва да бъдат с допълнителен цвят, кръстен Gold, Silver, White или Clear;
  • файловете могат да бъдат качени на FTP сървър, изпратени на електронната поща на печатницата или предоставени на електронен носител – USB, CD или DVD.
Ако имаме проблем с файла ви, ще го коригираме и ще ви го изпратим за проверка.

За офсетовия печат

Офсетовият печат днес е най-широко разпространеният метод за печат на големи тиражи (над няколкостотин броя). Файлът се цветоотделя и експонира върху плаки, от които, чрез гумен цилиндър, изображението се прехвърля върху листа. Има два вида машини за офсетов печат: листов офсетов печат (в машината се подават отделни листове хартия) и ролен офсетов печат (на машината се качват големи ролки хартия и отделните страници се отделят и оформят след печата; използват се за големи тиражи и печат на вестници). Използваме офсетов печат, както ролна, така и листови машини с различна цветност, за тиражи над 300 броя.

За дигиталния печат

При дигиталния тонерен печат не се използват плаки, а вместо мастила, се използва тонер. Изображението се прехвърля върху листа посредством наелектризиране на цилиндри според цветоотделения файл от рипа,и след това се изпича на много висока температура. Основното предимство е възможността за печат в малки тиражи или дори единични бройки. Друго предимство е възможността за печат върху по-широка гама от медии, а скоростта на печата е много висока. Редица допълнителни модули, присъединени към цифровата машина, позволяват сгъване, шиене с телче, рязане, перфорация, така че в края на поточната линия излиза готов за пакетиране продукт. Дигитален печат ползваме при тиражи до 300 броя, както и при единични бройки.

Цветни проби

Сертифицираната цветна проба предствлява дигитален отпечатък на файл върху специална хартия посредством висококачествен мастилено-струен принтер. Специален софтуер присъединява към отпечатъка цветова скала. Тя се измерва с фотоспектрометър и програмата удостоверява чрез сертификат, че отпечатъкът отговаря на 100 процента на изходния файл като пресъздаване на цветовете.

Ако желаете да проверите как ще изглежда на печат файлът, който сте създали, ние можем да ви принтираме сертифицирана цветна проба.