Полезно

Как да подготвим файловете си за печат?
 
Обикновено книгите се пишат в Word – най-лесната, удобна и достъпна текстообработваща програма. Форматирането на текста става бързо и всичко изглежда прегледно и подредено. За да се получи книга, обаче, текстът Ви ще претърпи сериозни промени.
Книгите се странират в програми като InDesign или  QuarkExpress, като word файла се „излива” в тях.
Ако ще се доверявате на специалисти в предпечатната подготовка, би било добре да спазвате следните неща:

  • Не се опитвайте предварително да оформяте страниците. След „изливането” на текста всякакво оформление ще се изгуби. Единственото което ще се запази е ошрифряването (болд, италик,горен/долен индекс и различните стилове).
  • Една от най-големите грешки е ръчното пренасяне на думи – никога не го правете! При странирането тирето със сигурност ще се появи там, където не трябва, например в средата и можете да имате дума от сорта на „илюстра-цията”. А за съжаление предпечатаря не винаги „хваща” такива грешки.
  • Word има автоматични функции, които да улеснят дефинирането на междуредията, отстъпите, разредките и т.н. За това избягвайте ръчното поставянео на табулации и поставянето на повече от един интервал между думи и букви. Също така, ако искате да подредите текст в табличен вид, използвайте автоматичните таблици в word, а не табулации/интервали.